Kategorie
Bezpieczeństwo

Legislacja unijna dotycząca bezpieczeństwa zabawek.

boy-girl

18 grudnia 2008r. Parlament Europejski głosował poprawki do unijnego ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa zabawek. Nowa dyrektywa przyniesie oczywiście pewien postęp w sprawie bezpieczeństwa dzieci w Unii. Zabawki w żywności będą uregulowane bardziej stanowczo a ostrzeżenia na zabawkach będą bardziej widoczne oraz łatwiejsze do zrozumienia. Niestety widoczny jest niedostatek ambicji ze strony instytucji unijnych aby zająć się innymi istotnymi aspektami, którymi mógłby zająć się obecny Parlament.

W nowej dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek brakuje odniesienia do dwóch głównych zagadnień:

  • nadal jest przyzwolenie na obecność w zabawkach wielu niebezpiecznych związków chemicznych, w tym rakotwórczych, alergizujących i naruszających równowagę hormonalną, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci,
  • większość zabawek nie będzie sprawdzana przez niezależną trzecią stronę przed wprowadzeniem do obrotu, nawet te zabawki, które były powodem poważnych wypadków w przeszłości (włączając te, które zawierają rodzaj magnesu powodujące perforację żołądka i śmierć) ani zabawki przeznaczone dla najwrażliwszej grupy dzieci tj. poniżej trzeciego roku życia

[smartads]

„Zdajemy sobie sprawę z faktu, który potwierdzają testy prowadzone przez organizacje konsumenckie, że wiele sprzedawanych obecnie na rynku unijnym zabawek jest nielegalnych i/lub niebezpiecznych. Wzywamy Komisję aby wzięła to pod uwagę podczas rozważań, czy powinna być wprowadzona obowiązkowa kontrola zabawek dokonywana przez trzecią, niezależną stronę czasie obowiązywania nowej legislacji? ? skomentował Stephen Russell, sekretarz generalny ANEC.

Monique Goyens, dyrektor generalny BEUC powiedziała: „Znowelizowany tekst bardziej odzwierciedla interesy przemysłu zabawkowego niż dzieci. Pozostawienie źródła ryzyka , szczególnie w postaci niebezpiecznych substancji chemicznych, oznacza że bardzo szybko konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej nowelizacji.?

Dodaj komentarz