Kategorie
Bezpieczeństwo

Parlament Europejski a bezpieczne zabawki

klocki-plastikowe

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Nowe prawodawstwo ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa produkowanych zabawek, wprowadza zakaz używania substancji rakotwórczych, mutagennych i toksycznych, a także wymaga ograniczenia stosowania metali ciężkich oraz substancji zapachowych. Parlament oraz Rada osiągnęły porozumienie po pierwszym czytaniu, które zostało zatwierdzone dzisiaj tak, aby zabawki mogły być bezpieczniejsze jak najszybciej, powiedziała sprawozdawczyni Marianne Thyssen (EPP-ED, BE).

Celem nowego projektu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek jest wzmocnienie, ale także i aktualizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek. Obecna dyrektywa była do tej pory wystarczająca, jednak pojawiające się nowe typy zabawek na rynku, nowe materiały i technologie wykorzystywane do ich produkcji, zmusiły do przygotowania nowej wersji dokumentu. Przypadki toksycznych lub niebezpiecznych zabawek wprowadzanych na rynek, takich jak na przykład zabawka firmy Mattel w 2007 roku, wykazały potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.

[smartads]

Prace nad nową dyrektywą były także obserwowane w Polsce. Branża zabawkarska w naszym kraju to około 10 tysięcy zatrudnionych osób, głównie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Przedstawiciele branży obawiali się przyjęcia poprawek zaproponowanych przez partię Zielonych, zwłaszcza poprawki mówiącej o certyfikacjach przez stronę trzecią. Jak podkreślali, dodatkowa certyfikacja (oprócz obowiązkowych certyfikacji nałożonych przez UE i zapewniających bezpieczeństwo) nie wpłynęłaby na bezpieczeństwo, ale na rynek – konsumenci kupowali by najtańsze zabawki, nie posiadające nawet podstawowych certyfikatów unijnych.

[smartads]

Dyrektywa ma zastosowanie do produktów zaprojektowanych bądź przeznaczonych wyłącznie przez dzieci poniżej 14 roku życia. Lista produktów, których nie obejmuje została zawarta w artykule 2, są to między innymi sprzęt do publicznego użytku na placach zabaw, automaty do gier, pojazdy dla dzieci wyposażone w silniki spalinowe, zabawki z silnikami parowymi, proce i katapulty. Dyrektywa zawiera także listy zakazanych substancji chemicznych, toksycznych i zapachowych.

Dyrektywa określa szereg przepisów obowiązujących producentów zabawek. Producenci będą zobowiązani udowodnić, że zabawki nie są szkodliwe oraz nie zawierają substancji toksycznych i wpływających na zdrowie dzieci. Będą musieli przechowywać także dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności z przepisami przez okres dziesięciu lat od momentu wprowadzenia zabawki do obrotu. Posłowie chcą także, aby państwa członkowskie uwzględniały zasadę ostrożności przy nadzorze nad zabawkami, zwłaszcza, jeśli jakiekolwiek produkty budziłyby wątpliwości.