Kategorie
Rozwój dziecka Zabawa

Zabawki a rehabilitacja

bezpieczna-zabawka

Rehabilitacja [łac.], rewalidacja, medyczne przystosowanie do czynnego udziału w życiu społecznym osób, które z powodu wad wrodzonych lub nabytych, choroby lub urazu są kalekami bądź doznały przemijającej lub trwałej utraty zdrowia i stały się na stałe lub na pewien czas inwalidami; rehabilitacja jest procesem złożonym, który ma na celu przywrócenie inwalidzie — w możliwie wysokim stopniu — sprawności organizmu oraz poczucia własnej wartości społecznej, zawodowej i rodzinnej.

Wyróżnia się rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Pierwsza z nich jest elementem procesu leczenia, a jej celem jest przywrócenie funkcji utraconych w wyniku choroby lub wyrobienia mechanizmów zastępczych. Dziecko jest szczególnym pacjentem, który wymaga o wiele więcej uwagi niż człowiek dorosły. Oprócz wielu metod kinezyterapii, która jest najczęściej stosowana przy chorobach ośrodkowego układu nerwowego pamiętać należy o tym, że rehabilitacja małego pacjenta wymaga urozmaicenia. Wiadome jest, że dziecko zwraca dużą uwagę na kolory i ciekawe kształty. Dlatego też właśnie w procesie rehabilitacji dzieci dużą rolę odgrywają zabawki, które to oprócz tego, że służą do zabawy często pomagają usprawniać pewne partie mięśni. Najważniejszym zamiarem jest pokazanie jak istotną rolę pełnią zabawki w procesie rehabilitacji małych pacjentów.

[smartads]

W dzisiejszych czasach dzięki wielu możliwościom produkcyjnym oraz wyobraźni projektantów i konstruktorów na rynku pojawiło się mnóstwo różnych zabawek wspomagających proces rehabilitacji dzieci. Dzięki temu dla każdego dziecka można wybrać odpowiednią dla niego zabawkę w zależności od miejsca, które wymaga usprawnienia, wieku oraz masy ciała dziecka.

Zarówno sprzęt jak i zabawki rehabilitacyjne powinny być nie tylko ergonomiczne, solidne i funkcjonalne, lecz również atrakcyjne wizualnie, kolorowe itd.Rolą zabawek w procesie rehabilitacji jest przede wszystkim usprawnianie ruchowe poszczególnych partii mięśni. Ponadto zabawka powinna cieszyć dziecko, służyć do zabawy i powodować, że dziecko zapomina o swojej chorobie, a wykonywane ćwiczenia nie będą tylko przykrym i nudnym obowiązkiem. Zabawka swoim ciekawym kształtem i kolorem powinna zachęcać dziecko do ćwiczeń mięśni.

[smartads]

Najpopularniejsze i najbardziej znane przez wszystkich to kolorowe piłeczki rehabilitacyjne, wykonane są
z pianki o różnej twardości i ciekawych barwach, dzięki czemu doskonale nadają się do rehabilitacji dzieci i dorosłych. Ze względu na szeroką gamę rozmiarów znajdują zastosowanie przy ćwiczeniu mięśni i stawów rąk, oraz doskonale nadają się do ćwiczeń izometrycznych mięśni.